Tag: आयझॅक न्यूटन बीम प्रिझम प्रयोग

आयझॅक न्यूटन: क्वारंटाइन मध्ये असताना जग बदलणारे सिद्धांत मांडणारा न्यूटन

0

आयझॅक न्यूटन एक प्रसिद्ध संशोधक 1665 मध्ये लंडन शहराला प्लेग रोगाने ग्रासले असताना आपल्या संशोधनातून जग बदलत होता. ब्रिटीश शहरातील … Read More “आयझॅक न्यूटन: क्वारंटाइन मध्ये असताना जग बदलणारे सिद्धांत मांडणारा न्यूटन”